Eplesaft / Eplemost

RÅSAFT AV EPLE
Frå midten av september vert det produsert eplesaft i eige presseri. Safta vert levert på 2 1/2, 5, 10 eller 25 liters dunkar. Safta er utan tilsetjingsstoff, og kan ikkje lagrast slik ho er. Me anbefalar å frysa safta på plastflasker, ho vil då stå seg 4-5 dagar når ho er opptint. Safta vert òg nytta som råstoff til sider eller vin.  

For gode tilbod og bestilling, ta kontakt på:
post@steinsto.no, 900 71 453