Personvernerklæring


Denne personvernerklæringa fortel korleis me samlar inn og nyttar personopplysningar og informasjonskapslar.

Nettsida nyttar standard informasjonskapslar (cookies) i samband med føring av besøksstatistikk og for å forbetra nettstadens funksjon. Ingen identifiserbare persondata vert teke vare på i forbindelse med statistikken. Me utleverer ikkje slik informasjon til tredjepart eller andre føremål.

All e-post som vert sendt til oss vert lagra i vårt supportsystem. Desse vert loggførte som ein del av ditt kundeforhold, og vert lagra så lenge du har eit kundeforhold med oss.

Ved utfylling av kontaktskjema på nettstaden lagrar me denne informasjonen i vårt system. Dette for å kunna yta betre kundeservice.